Pricacybeleid

Het is ons een genoegen u te mogen verwelkomen op de site van Schildersbedrijf Van den Broeck Marc bvba en danken u voor de belangstelling die u toont in onze onderneming en onze werkzaamheden. Wij houden er aan de bescherming van uw persoonsgegevens te verzekeren en u u een maximum aan comfort te bieden bij uw bezoek aan onze site. Wij stellen alles in het werk om de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te beschermen bij iedere stap in de behandeling ervan.

 

Verwerking van de persoonsgegevens van bezoekers en gebruikers

Hiernavolgend vindt U de gedragslijn van de firma “Schildersbedrijf Van den Broeck Marc bvba” (hierna “VdBM” genoemd) voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer wanneer deze persoonsgegevens verwerkt.
Deze handelwijze wordt zowel op manuele als geïnformatiseerde gegevensverwerking toegepast

VdBM verwerkt geen enkel persoonsgegeven over haar bezoekers aan de website. Er worden wel anoniem gegevens verzameld over wanneer en het aantal keren dat een bepaalde pagina wordt bezocht. Hierbij worden geen andere data genoteerd.

Persoonsgegevens die de gebruiker meedeelt bij het invullen van een formulier op deze site met betrekking tot een vraag, een klacht, een informatie of advies, verwerkt VdBM om de vraag van de gebruiker te kunnen voldoen.

Persoonsgegevens worden enkel doorgegeven aan het personeel van de firma dat de verzoeken behandelt. Deze gegevens kunnen worden doorgegeven aan personen buiten de firma wanneer dat nodig blijkt te zijn voor de behandeling van het verzoek van de gebruiker.

VdBM gebruikt uw persoonsgegevens uitsluitend in het kader van volgende activiteiten : 
technisch beheer van de internetsite, opvolging van uw verzoeken, opvolging van cliënteel, enquêtes over onze activiteiten en marketingcampagnes.

Onze medewerkers verbinden zich ertoe om de regels van vertrouwelijkheid en onderhavige gedragscode te respecteren.

Recht op inzage

Elke persoon wiens gegevens worden verwerkt, kan zijn persoonlijke gegevens, in overeenstemming met de geldende wetgeving, inkijken, ze laten verbeteren of, indien hij daar goede redenen voor heeft, ze laten verwijderen. Hij stuurt hiertoe een brief naar het hogervermelde adres, of stuurt een E-mail naar vandenbroeck.bvba@telenet.be.

 

Links naar andere sites

Deze website bevat links naar sites van de particuliere en overheidssector. VdBM kan niet garanderen dat deze websites een privacybeleid naleven overeenkomstig de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. De gebruikers wordt aangeraden dit zelf na te gaan door de privacycverklaring te raadplegen die op iedere website moet voorkomen.

Hosting

De hosting van deze website wordt uitgevoerd door het webhostingbedrijf
One.com Nederland
Strawinskylaan 3051
1077 ZX Amsterdam
Nederland
Faxnr: +31 (0)20 301 2153
Gelieve het privacybeleid van dit webhostingbedrijf te raadplegen.