Disclaimer

Firmagegevens

Van den Broeck Marc bvba 
Interieur & decoratie
Generaal de Ceunickstraat 70,  B-2800 Mechelen
BTW : BE 0478.710.143
E-mail: vandenbroeck.bvba@telenet.be

Hierna genoemd als VdBM

Hosting

De hosting van deze website wordt uitgevoerd door het webhostingbedrijf
One.com Nederland
Strawinskylaan 3051
1077 ZX Amsterdam
Nederland
Faxnr: +31 (0)20 301 2153
Gelieve het privacybeleid van dit webhostingbedrijf te raadplegen.

Deze website werd heel zorgvuldig samengesteld. VdBM kan echter niet instaan voor de juistheid van de geleverde informatie. VdBM sluit dan ook alle verantwoordelijkheid uit voor schade die rechtstreeks of onrechtstreeks resulteert uit het gebruik van deze website, behalve ingeval van opzettelijke misleiding of grove nalatigheid vanwege VdBM

De specifieke kenmerken, toelichtingen en technische specificaties van de producten die voorgesteld worden op deze website kunnen onderworpen zijn aan wijzigingen op elk ogenblik en zonder voorafgaand bericht.

Als de gebruiker bepaalde, onontbeerlijke gegevens weigert mee te delen, dan kan het gebeuren dat VdBM het verzoek niet kan afhandelen.

Deze website bevat koppelingen naar andere websites. VdBM kan niet aansprakelijk zijn voor de bescherming van gegevens of de inhoud van deze websites.